previous arrow
next arrow
Slider

Jaarverslag 2018

Vervoer

Wij hebben ook dit jaar bijna alle vervoersverzoeken kunnen honoreren. Elke dag verzorgen we ongeveer 70 ritbewegingen. Dat doen we dagelijks en dan 52 weken; dat zijn totaal ongeveer 18.500 ritbewegingen per jaar. Wij proberen punctueel te rijden en afspraak-bezoeken en/of ziekenhuis gaan altijd voor boodschappen/clubjes of visites. Maatschappelijke initiatieven voor incidenteel ouderenvervoer worden door het bestuur, indien mogelijk, meestal gehonoreerd

Bestuur

Het bestuur is dit jaar veranderd. Technisch bestuurslid Bertus Schoemaker heeft per 31/12/2018 het bestuur verlaten. Het bestuur is op zoek naar een geschikte vervanger(ster). Het bestuur komt elke woensdagmiddag bij elkaar en vergadert formeel 3 keer per jaar.

Bussenbestand

Onze bussen worden goed onderhouden en staan ’s nachts in een afgesloten garage. Het afgelopen jaar hebben we geen nieuwe bus gekocht, maar in 2019 wordt bus 2(2013) vervangen. Uiteraard zijn er wel wat schadegevalletjes, maar die worden gerepareerd.

Vrijwilligers

Het vrijwilligersbestand is redelijk stabiel. Wij zijn met ongeveer 35 chauffeurs, 12 telefonisten en 5 bestuursleden. We overleggen 2 keer per jaar met alle vrijwilligers. De communicatie gaat via ons contactorgaan en email. Het verloop van vrijwilligers ligt ongeveer op 10 % per jaar. Met Pasen en Kerst krijgen de vrijwilligers een attentie en het bestuur organiseert een nieuwjaarsreceptie en een jaarlijks uitje.

Ledenbestand

Eind 2018 hadden we 302 leden; het ledenaantal blijft redelijk stabiel. Door promotie willen we het ledenaantal wel wat verhogen. Woensdag 7 november 2018 hebben we onze jaarlijkse vergadering met onze leden gehouden.

Huisvesting

Ons kantoor aan de H. Schaftstraat 29A in Purmerend bevalt zeer goed. De apparatuur en het meubilair functioneren naar behoren en vervangingen worden bekostigd uit de exploitatie. Onze eigen huisvesting is een goede werkplek, vergaderruimte en is zeer toegankelijk voor bezoek. De 3 bussen staan al jaren in de Zuidoostbeemster en daar zijn we Jonk Investment zeer erkentelijk voor.

Het bestuur
Purmerend, januari 2019

previous arrow
next arrow
Slider